Contributie

Bij Scouting Phoenix geldt een contributieverplichting na één maand van eerste kennismaking. Daarnaast geldt er een (schriftelijke) opzegtermijn van 2 maanden.

De contributie bedraagt sinds het seizoen 2015-2016 voor alle speltakken €114,- per jaar. Dit kan desgewenst ook in maandelijkse termijnen van €9,50 worden betaald. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het groepsbestuur.

Wat krijg je voor de contributie? 
De contributie dekt de kosten voor reguliere opkomsten. Deze vinden plaats op de scoutinglocatie of de directe omgeving. Daarnaast zijn er elk seizoen enkele bijzondere opkomsten waarvan een aantal buiten de contributie vallen;

Inclusief
- Reguliere opkomsten
- Eén weekendkamp per seizoen
- Eén regionale activiteit
- Decemberbijdrage (o.a. de traditionele Phoenixmaaltijd)

Exclusief:
- Bijdrage aan het zomerkamp
- Bijdrage aan extra activiteiten
- Kosten Scoutfit/Uniform